Na základě informací od Svazu českých a moravských bytových družstev ( dále SČMBD )
z posledních dnů informujeme o množících se případech pokusů o podvodné návrhy na zápis
změny do rejstříku SVJ.

V opakovaných případech jsme byli informováni o narůstajícím počtu podvodných návrhů na
zápis změny do rejstříku SVJ.

Změny spočívají v odvolání stávajících členů statutárních orgánů SVJ a schválení nového
předsedy společenství, kterým je zpravidla právnická osoba – společnost s ručením omezeným.

Všechny příslušné úkony potřebné k podání návrhu jsou podloženy patřičnými zápisy ze schůze
SVJ, která údajně proběhla mimo zasedání – per rollam. Všechny dokumenty jsou opatřeny
falešnými podpisy.

Na základě takto dodaných dokumentu Krajský soud požadované změny zapíše.

Rizika plynoucí z výše uvedeného není třeba rozebírat („vytunelování“ SVJ).

Je tedy nezbytné provést kontrolu aktuálních výpisů z rejstříku SVJ a tyto průběžně
sledovat. V případech, kdy bude zjištěna neoprávněná změna, je pak na místě podání
trestního oznámení. O všech těchto případech nás prosím informujte.

Současně doporučujeme zajišťovat vyzvedávání došlé pošty adresované SVJ.

SČMBD v této věci připravuje jednání s MMR a MSp a kontaktuje rejstříkové soudy.

Dokumenty ke stažení